Op de R.K. Begraafplaats worden verschillende soorten graven uitgegeven. In pincipe zijn deze te onderscheiden in particuliere graven en algemene graven.

Particuliere graven

– standaard ‘G’ graf: 2-persoons graf met 20/30 jaar grafrechten, mogellijkheid tot verlenging na 20/30 jaar
– ‘I’  graf: gelijk aan G graf, waarbij de afmetingen van het monument afwijken (groter)
– ‘L’ graf: 1-persoons graf met 20/30 grafrechten, mogelijkheid tot verlenging na 20/30 jaar
– ‘V’ graf: 4-persoons graf, 2 personen naast elkaar en 2 onder elkaar, 20/30 jaar grafrechten, mogelijkheid tot verlenging. Alleen met
tombe monument
– Keldergraf: Prefab kelder met plaats voor 2 personen onder elkaar, afgesloten met een betonnen plaat, waarop het monument wordt
geplaatst. Mogelijkheid voor 4 personen: 2 kelders naast elkaar aaneengesloten.

Algemene graven

– ‘E’ graf: 1-persoons graf met maximaal 10 jaar grafrechten, nadien is verlenging mogelijk.
– Graf op kosten van de gemeentelijke overheid. Technisch begraven op een anonieme plaats. Geen monument, max 10 jaar grafrechten.Geen verlenging mogelijk.