Ouderen zullen het zich nog herinneren, de ingang van R.K.Begraafplaats lag aan de Wouwsestraatweg, de enige verbindingsweg naar Wouw en Roosendaal. Naast de ingang stond een kapel en het woonhuis van de doodgraver beiden zijn door de aanleg van de snelweg A58 verdwenen. Een nieuwe ingang werd gerealiseerd aan de Mastendreef.

De begraafplaats is te onderscheiden in globaal twee delen.
Het oudste gedeelte in de volksmond de oude begraafplaats genoemd, daterend uit het twee kwart van de negentiende eeuw, wordt omringd door een beukenheg. In de jaren 60 werd wegens ruimtegebrek een uitbreiding gerealiseerd en kreeg de begraafplaats zijn huidige vormgeving.

In 1856 is er een door bomen en hagen omzoomd hoofdpad aangelegd, uitlopend in een Calvarieberg met pastoorsgraven. Hieromheen bevindt zich een driekwart gesloten kring met graven van notabelen. Dit oudste deel van de begraafplaats is uniek en van algemeen belang. Het geheel heeft een cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling van de katholieke grafcultuur.
Bovendien heeft het kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van diverse ateliers uit de provincie en regio. Het oudste graf nog bestaande graf dateert uit 1837.

Er zijn door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vijf beschermde graftombes, een grafzerk, een grafmonument en een grafkapel aangewezen als Rijksmonument. Daarnaast werden door de Gemeente Bergen op Zoom een aantal monumenten aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Er zijn monumenten/ zerken bij, gerealiseerd door Bergse kunstenaars.