Historie Nieuw Borgvliet

Nieuw Borgvliet is een begraafplaats die altijd sterk verbonden is geweest met dit specifieke stadsdeel van Bergen op Zoom. Het ontstaan gaat terug tot 1864, het jaar waarin de Antonius Abtkerk werd gebouwd. Nieuw Borgvliet vervulde de functie van kerkhof in de letterlijke zin van het woord, in het stadsdeel Nieuw Borgvliet dat zichzelf als eenheid beschouwde. De bevolking voelde zich sterk verbonden met zowel de kerk als de begraafplaats, die symbool stonden voor het dorpskarakter van Borgvliet.
Na sluiting van de kerk en afname van het aantal begravingen, nam de aandacht voor Borgvliet af en verouderde ook de begraafplaats. (zie verder voor begraven)